Behandlinger hos Future Skincare varetages af Suli Zhang MD.

 Suli Zhang har en vestlig medicinsk uddannelse fra Wuhan universitet, Kina. Hun har arbejdet med gynækologi og obstetrik  3 år i Kina. Suli Zhang kom til Danmark i 2006 og lærte hurtigt både at tale og skrive dansk.

 Suli Zhang har stor interesse for medicinsk kosmetiske behandlinger. De flotte resultater samt anerkendelse fra klienterne vidner herom . Suli Zhang har fra 2007-2009 fået en overbyggende uddannelse i  laser og radiofrekvens-teknologi (RF). Uddannelse fra en række Kinesiske hospitaler, samt her i Europa af bl.a. Dr.Scott Scherer MD (Renaissance Clinique) i Stockholm, Sverige.

Dr. Scott Scherer, USA har arbejdet i Europa de seneste 10 år med æstetiske/kosmetisk behandling. Han har en Ph.d. og er repræsentant og rådgivende ekspert for AlmaLasers. I 2011 blev han bl.a. inviteret til en hudlægekongres i Kina for at give information og undervisning i den nyeste Pixel RF teknologi. www.renaissanceclinique.com

Future Skincare har siden sin opstart i 2009 opnået stor erfaring og respekt pga. af de flotte resultater og den høje faglighed. Mange tilbagevendende klienter sætter særlig stor pris på den direkte ærlighed som er en af klinikkens hjørnesten.